CHŘIPKA 2022/2023 očkujeme od 13.9.2022 13.9.2022

Očkování proti chřipce zahájíme  13.9.2022 pro všechny zájemce kdykoli během ordinačních hodin, bez objednání. 

Vakcinace proti chřipce je dle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů hrazena:

  • pojištěncům umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče,
    v domovech pro seniory,  v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech se zvláštním režimem.
  • s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny nebo po splenektomií,
  • s provedenou autologní nebo allogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk,
  • se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,
  • po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.
  • zdravotnickým pracovníkům a jiným odborným pracovníkům ve zdravotnictví
  • pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév,  dýchacích cest,  ledvin diabetem
  • všem zájemcům nad 65 let věku
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů